Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem fotocyfra.net  prowadzony jest przez firmę FOTOCYFRA Ferdynand Cioch z siedzibą pod adresem: ul. Wysockiego 16 F  , 58-300 Wałbrzych

 • Numery identyfikacyjne firmy: NIP: 921-171-09-73
 • Kontaktowy adres e-mail do sklepu to: odbitki@fotocyfra.net
 • Nr tel. 74 6666 888

Zasady sprzedaży

 • Sklep internetowy prowadzi usługi w zakresie wywoływania zdjęć, foto-gadżetów, foto-plakatów, foto-kalendarzy, foto-książek przez internet przy użyciu oprogramowania  fotocyfra-wywoływanie zdjęć.
 • Zamówienia przyjmowane są przez stronę fotocyfra.net przy użyciu specjalnego programu do przesyłki plików fotocyfra-wywoływanie zdjęć lub na nośniku cyfrowym dostarczonym do siedziby firmy.
 • Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto .
 • Fotocyfra Ferdynand Cioch zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą złożonych zamówień lub będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili składania zamówienia.
 • Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki podana jest w mailu potwierdzającym otrzymanie wszystkich plików ze zdjęciami na nasz serwer.
 • Zamówienia w sklepie internetowym fotocyfra.net dokonuje się poprzez zainstalowanie specjalnego programu do wysyłki zdjęć fotocyfra-wywoływanie zdjęć i wypełnienie formularza stanowiącego integralną część programu. W zamówieniu należy wybrać pliki do wywołania , adres dostawy przesyłki, sposób płatności i dostawy, adres e-mail i numer telefonu oraz opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia faktury .
 • Podany przez zamawiającego adres e-mail i nr telefonu służyć będzie jedynie do niezbędnego kontaktu z Zamawiającym w celu realizacji zamówienia.
 • Potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest wiadomość e-mail automatycznie wysłana przez system informatyczny sklepu internetowego.
 • Zamawiający dokonuje w ramach składania zamówienia wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności. Koszt dostawy zamówionych towarów pokrywa Zamawiający. Do sumy zamówienia doliczana jest odpowiednia kwota kosztów dostawy – zobacz informacje o kosztach dostawy.
 • Odbiór osobisty zakupionego towaru w siedzibie Fotocyfra.net. jest wolny od opłat.
 • Do każdej przesyłki zostanie dołączony paragon lub faktura  na dane wskazane w zamówieniu przez Zamawiającego.
 • Dostawa towaru następuje zgodnie z wyborem klienta przez:

1. Pocztę Polską, wysyłka zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych
od momentu zaksięgowania wpłaty. .
2.Kurier Dpd , wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia wysyłki za pobraniem.
3.InPost Paczkomaty.pl . wysyłka zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych

od momentu zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia wysyłki za pobraniem.

Wpłaty należy dokonać na nr rachunku bankowego w kwocie podanej w drugim mailu potwierdzającym przesłanie wszystkich plików ze zdjęciami na nasz serwer w tytule przelewu podając nr zlecenia i adres mailowy.

W przypadku wyboru zapłaty za pobraniem, należy w odpowiedzi na maila potwierdzającego otrzymanie wszystkich plików na nasz serwer odpisać TAK.

UWAGA:

Wszystkie zlecenia zawierające foto-gadżety (m.in fotokubki, koszulki, plakaty) realizowane są w ciągu 5 dni roboczych i wysyłane jedynie kurierem Dpd .

Wszystkie zlecenia złożone w ramach obowiązujących promocji wysyłane są wyłącznie kurierem Dpd .

 • Termin otrzymania przesyłki przez Zamawiającego równa się sumie czasu oczekiwania na potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu, czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy przesyłki przez Pocztę Polską, Dpd, Inpost Paczkomaty.pl
 • Obsługa sklepu prosi o zgłaszanie wszelkich przypadków opóźnień w realizacji dostawy zamówionych towarów celem wyjaśnienia przyczyny opóźnień.
 • W przypadku gdy Zamawiający wybierze, jako formę płatności, płatność na konto Sprzedawca będzie oczekiwał na zaksięgowanie płatności 14 dni roboczych. Po tym terminie Sprzedawca wyśle na podany w zamówieniu adres email zapytanie do Zamawiającego o dalszą chęć realizacji zamówienia. Po kolejnych 3 dniach, w przypadku braku odpowiedzi zamówienie zostanie anulowane.
 • Wszystkie przesłane zdjęcia są  przechowywane na naszym serwerze jedynie przez jeden miesiąc.

Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Zamawiający będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:
 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy,
 7. usług w zakresie gier hazardowych.
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie na adres pocztowy sklepu fotocyfra.net  pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
 • Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 • Sprzedawca zwróci Zamawiającemu pobrane świadczenia w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem, że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Reklamacje

 • Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania sklepu, realizacji zamówień oraz wad technicznych zamówionego towaru.
 • Reklamacje powinien zgłosić na adres email sklepu internetowego: odbitki@fotocyfra.net.
 • Reklamowane zdjęcia należy odesłać na adres siedziby firmy.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez sklep internetowy.
 • Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Zamawiającego w reklamacji.

Polityka prywatności

 • Zamawiający zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są konieczne do realizacji zamówień produktów. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi złożenie zamówienia.
 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nie upoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 • Adres e-mail będzie użyty jedynie w celu powiadomienia o stanie realizacji zamówienia oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep fotocyfra.net
 • Adres pocztowy będzie użyty jedynie w celu wysłania zamówionych produktów i w razie konieczności do wystawienia faktury VAT.
 • Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.
 • Od dnia 25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1).

  W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia powyższego rozporządzenia w Fotocyfra Ferdynand Cioch w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

  Informacja dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta oraz jego pracowników i współpracowników:

  1. Administratorem danych jest: Fotocyfra Ferdynand Cioch, 58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 16F, nip 921-171-09-73.

  2. W celu kontaktu w sprawie przetwarzania i przechowywania danych osobowych można kontaktować się poprzez email: odbitki@fotocyfra.net

  3.Państwa dane przetwarzane będą drogą elektroniczną i papierową:

  – w celu zawarcia i wykonania umowy;

  – w celu wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator (na podstawie Art. 6, ust.1 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego;

  – w celach marketingowych (przedstawiania ofert, tworzenia zestawień, analiz i statystyk wykorzystywanych przez Administratora).

  4. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez Fotocyfra Ferdynand Cioch to: imię i nazwisko; adres wysyłki;adres e-mail; numer telefonu.

  5.Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

  6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy:

  – podstawowych działań związanych z wykonanie umowy;

  – Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  – podmiotów wspierających wykonanie umowy (m.in.: firmy kurierskie; firmy windykacyjne);

  7.Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń – do czasu ich przedawnienia.

  8.W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuję Pani/Panu:

  – prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą;

  – prawo do sprostowania danych;

  – prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;

  – prawo do ograniczenia przetwarzania;

  – prawo do przenoszenia danych;

  – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez Fotocyfra rzepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  Informujemy również Państwa, że Fotocyfra Ferdynand Cioch dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowe informacje

 • Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika serwisu Fotocyfra.net jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie w Fotocyfra.net opinii o sklepie, oferowanych produktach zawierających takie treści – zgodnie z Art. 8 ust.3 pkt 2 lit.b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Do poprawnego korzystania z serwisu fotocyfra.net wymagane jest połączenie z siecią Internet i wykorzystanie oprogramowania przeglądarki internetowej. Strona fotocyfra.net została zoptymalizowana pod kątem wyświetlania w rozdzielczości przynajmniej 1024×768 pikseli w popularnych przeglądarkach internetowych m.in.: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome w standardowej konfiguracji. Przy zamówieniach przyjmowanych przez stronę fotocyfra.net wymagane jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej, niezbędnego do otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia, jak i wszelkiej korespondencji dotyczącej realizacji zamówienia